Wimdu vilkår og personvern

Vilkår og Betingelser

Generelle Vilkår og Bestemmelser (GTC) for bruk av online plattformen wimdu.no

(Sist oppdatert versjon)

 1. Scope, amendment of General Terms and Conditions
  1. Følgende generelle vilkår og betingelser (GTB) refererer til bruk av plattformen www.wimdu.no (også: "Plattform"). Det er en tjeneste fra Wimdu GmbH ("Wimdu" eller "vi").
  2. "Brukere" omfattes av de generelle vilkårene og betingelsene er vanlige og juridiske personer som har registrert seg og hvis registreringen er bekreftet av Wimdu.
  3. Wimdu gir brukerne de tjenestene som er tilgjengelige på plattformen, og spesielt bruken av databasen, utelukkende på grunnlag av disse generelle vilkår og betingelser.
  4. Ved å registrere eller bruke våre tjenester, samtykker brukeren til bruken av disse generelle vilkår og betingelser.
  5. Wimdu forbeholder seg retten til å endre sine generelle vilkår og betingelser som gjelder for fremtiden, hvis en endring er nødvendig for økonomiske eller juridiske grunner. I dette tilfellet blir endringene bare en del av kontrakten dersom brukeren samtykker til slike endringer. Det er tilstrekkelig for dette formålet at Wimdu tilbyr en ny versjon av GTB til brukeren via e-post som brukeren har gjort tilgjengelig for informasjonsformål. Hvis brukeren ikke motsi endringer i de generelle vilkårene og betingelsene innen en uke, forstås samtykke som å blitt gitt.
 2. Ytelsen av Wimdu, Ytelsen av tilbydere
  1. Plattformen er en nettbasert markedsplass hvor brukere kan tilby og leie leiligheter, hus, rom eller annen overnatting ("overnatting").
  2. På www.wimdu.no, gir Wimdu en plattform der brukerne kan kommunisere med hverandre og inngå avtaler. Wimdu selv tilbyr ikke noen overnatting, det bare fungerer som et mellomledd for inngåelse av avtaler mellom brukere.
  3. Wimdu undersøker ikke lovligheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av tilbud publisert på plattformen eller brukerinnhold, og disse representerer ikke synspunktene til Wimdu. Wimdu er ikke ansvarlig for tredjeparts tilbud eller innhold.
  4. Tilbydere kan anvende sine egne vilkår til boligen de leier som ikke påvirker de generelle vilkårene og betingelsene for Wimdu.
  5. Tilbydere og leietakere er ansvarlige for sin tilslutning til de bestemmelser som reguleres av offentlig rett, inkludert kommunale koder vedrørende utleie av eiendom.
 3. Registrering, realisering av brukeravtalen, kontraktmessige erklæringer
  1. Brukeren kan motta kontraktsfestede erklæringer på hans uttalte e-mail adresse.
 4. Bruker forpliktelser, brukerkonto, systemintegriteten
  1. Brukeren er selv ansvarlig for alt innhold som han plasserer på plattformen. I sitt forhold til Wimdu, forplikter han seg til å ikke plassere ulovlig innhold på plattformen, og å avstå fra handlinger som bryter lover.
  2. Brukeren forplikter seg til å bare bruke sin brukerkonto selv og holde hans passord hemmelig.
  3. Brukeren er ansvarlig til Wimdu for alle handlinger som utføres ved sin brukerkonto, unntatt hvis brukeren ikke er ansvarlig for misbruken av brukerkontoen sin.
  4. Hver bruker må selv bekrefte identiteten av sin respektive kontraktspartner. Wimdu påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten av brukerkontakt informasjon angitt på plattformen.
  5. Brukeren må absolutt ikke sende masseutsendte meldinger med samme innhold via plattformen. Spam eller lignende trakassering av andre brukere eller tredjeparter er forbudt.
 5. Håndtering av innhold og rettigheter
  1. Innhold som tilbys via Wimdu er beskyttet av opphavsretten. Plattformen benyttes vanligvis av en individuell naturlig person via en nettleser. Bruken av teknologier slik som spidering, crawling, eller liknende, hvis mening ikke kun er indeksering av innhold men også massenedlastning og lagring, er forbudt. Dette gjelder særlig for såkalte screen-scraping teknologier og lignende tredjeparts tjenester.
 6. Tilgjengelighet og oppdatering av nettsiden
 7. Ansvar overfor tredjepart
  1. Ejerene av nettsteder hyperlinket fra Wimdus plattform er selv ansvarlig for deres innhold samt salg av produktene og tjenestene de tilbyr fra deres nettside.
 8. Bookingprosess, betaling, fakturering
  1. Ved å legge et hjem på Wimdu hjemmeside, gir utbyderen en invitasjon til å tilby et bud. En annen bruker kan be om å inngå en leieavtale for denne eiendommen. Kontrakten foreligger hvis selgeren aksepterer tilbudet innen 24 timer, som Wimdu prosedyre foreskriver. Ellers er brukeren ikke lenger bundet av tilbudet.
  2. Ett av alternativene nedenfor avbestillingsregler kan avtales. Tilbakebetaling som et resultat, vil bli betalt av Wimdu til brukeren via den samme kanal, som velges av vedkommende i forhold til seksjon 8.4.3
 9. Depositum
  1. Leverandøren er berettiget til å omfatte et depositum i tilbudet sitt. Hvis en leverandør har bedt om en betaling av depositum fra leietaker ved innsjekkingsdato , er det obligatorisk å gi relevant informasjon, inkludert beløpet og metode for betaling i tilbudet. Beløpet av depositum må bestemmes før datoen for bestilling, og det bør videre være klart når beløpet skal betales (dvs. tre måneder før innsjekking, i kontanter ved innsjekking).
  2. Hvis at en tilbyder ikke har gitt de nevnte opplysninger på tidspunktet for bestilling, men i stedet insisterer på at han må få et depositum etterpå og leietaker ikke enig med ham i dette, vil dette bli sett på som en avvisning av tilbyderens ytelser under eksisterende kontrakt. Wimdu har rettigheter til å kansellere bestillingen og kreve et avbestillingsgebyr av tilbyderen.
  3. Wimdu er ikke ansvarlig for administrasjonen av et depositum eller aksept for kravene som kreves av selgeren.
 10. Evalueringssystem
  1. Nettstedet lar brukerne rangere hverandre etter utleie av bolig. Evalueringer skal gi en meningsfull indeks over brukernes troverdighet. Evalueringene er ikke gjennomgått av Wimdu på forhånd.
  2. Brukere må bare gjøre sannferdig uttalelser i sin vurdering og i samsvar med relevante lovbestemmelser. Utsikten han uttrykker, må ikke skade noen tredjeparts rettigheter, eller ikke, i særdeleshet, bryte personlige rettigheter. De må være objektiv og ikke inneholde ærekrenkende kritikk.
  3. Wimdu forstyrrer ikke evalueringssystemet uten god grunn. Evalueringer vil ikke bli redigert eller slettet av Wimdu, unntatt i tilfeller der Wimdu er lovlig og spesielt pålagt å gjøre det. Evalueringer kan ikke endres etter at de er lagt ut. De er permanent lagret i brukerens evalueringsprofil og kan ses av alle brukerne. Wimdu har rett til å legge til notater for evaluering dersom dette vil gagne avklaring og forståelse av anmeldelsen.
  4. Begge parter i avtalen kan bli enige om å tegne et gitt evaluering tilbake. Evalueringen vil bli fjernet og vil ikke bli vurdert ved vurdering av kontoen.
 11. Varighet, oppsigelse
  1. Bruker kontrakten sies opp på ubestemt tid.
  2. Brukeren kan avslutte brukerkontrakten når som helst uten varsel. En skriftlig varsel til Wimdu (f.eks Letter, faks, e-post) er tilstrekkelig. Brukerens eksisterende bevis eller forhandlete leieavtaler med andre brukere er ikke berørt av avviklingen av avtalen. Det samme gjelder for allerede forfalte provisjoner.
  3. Wimdu kan når som helst si opp brukerens kontrakt med en periode på to uker.
 12. Tiltak tatt i tilfelle av juridiske og / eller kontraktsmessige brudd på brukeratferd.
  1. Wimdu tar også de legitime interesser av brukeren i betraktning ved valg av disse tiltakene.
  2. Når en bruker har blitt permanent sperret av Wimdu, har han ikke rett til å reetablere den blokkerte brukerkonto eller evalueringensprofilen. Brukeren må ikke bruke dette nettstedet med et annet medlems konto eller registrere sig igjen.
 13. Wimdu's ansvar
  1. Wimdu tar det fulle ansvar for skader voldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet fra Wimdu, dets ansatte eller utsendte, for uredelig fortielse av defekter, ved eksplisitt forutsetning om garanti og skader med konsekvenser for liv, legeme og helse.
  2. I andre tilfeller hefter Wimdu bare hvis en plikt har blitt neglisjert, som er nødvendig for inngåelsen av kontrakten og som regelmessig og tillitsfullt forventes å bli møtt av partene i avtalen. Kompensasjonsforpliktelsen er dermed begrenset når skader kan karakteriseres som vanlig og forutsigbar i denne type kontrakt. Dette har ingen innvirkning på det tyske Produkthaftungsgesetz (tysk produktansvarslov ).
  3. Som Wimdu ikke deltar i de kontraktsmessige forhold mellom leietaker og utleier aksepterer Wimdu ikke ansvar for kontrakter.
 14. avsluttende bestemmelser
  1. Wimdu har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en tredjepart.
  2. Skulle noen bestemmelse av disse GTB være eller bli helt eller delvis ugyldig, vil de resterende GTB fortsatt være gyldig. I tilfelle av et slikt tomrom, substitueres bestemmelsen av den generelle lovbestemmelsen.
  3. Alle forklaringer i forbindelse med tildelingen av en brukerkontrakt skal leveres skriftlig eller via e-post til Wimdu. En brukers postadresse og e-postadresse må oppgis som  kontaktdata i brukerens medlemskonto.
  4. For behandling av kredittkortbetalinger har Wimdu GmbH engasjert datterselskapet Wimdu Malta Limited (38, 2 Level, Emanuel schembri Street, Birkirkara BKR 1810, Malta).
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Avbestillingsregler

1. Hvordan fungerer kanselleringer?

 • Kanselleringsregler bestemmes av tilbyder. Tilbyderen kan velge mellom tre forskjellige regler: fleksible, moderat, eller strikt. Disse reglene er designet for å beskytte må utleiere og leietakere.

2. Hvordan kanselleres en booking?

3. Hvis leietaker kansellerer, hvordan blir tilgodebeløp til leietaker og betaling til utleier kalkulert?

3.1 Generelle bestemmelser

 • Beløpet som tilbakebetales leietakeren avhenger av når en booking kanselleres og kanselleringsregel valgt av tilbyder.
 • Beløpet som kan tilbakebetales er totalbeløpet minus kanselleringsgebyret som kan variere. Det påløpende kanselleringsgebyret vises under bookingprosessen. Reguleringene under seksjon 8.4 er gjeldende.
 • Uavhengig av kanselleringsreglene valg av tilbyder, er leietaker selv ansvarlig for å bevise at tilbyder ikke lider skade eller betraktelig mindre skade en kanselleringsgebyret.

3.2 Individuelle kanselleringsregler

Avbestillingsregler: Gratis Avbestilling

du vil få refundert den totale prisen (Wimdu serviceavgift inkludert) hvis du avbestiller minst 2 dager før innsjekking (før kl 12, CET). For avbestillinger som gjøres mindre enn 2 dager før innsjekking, vil du bli refundert 5% av den totale prisen minus Wimdu serviceavgift.

Vær oppmerksom på at fra og med 13. juli 2015 har vår gratis avbestillings-policy blitt trukket tilbake. Gratis avbestillingspolicy og dens vilkår er fortsatt i kraft for alle bestillinger som ble bekreftet eller sendt inn før den 13. juli 2015 for steder hvor gratis avbestilling ble valgt av leverandøren ved bestilling.

Avbestillingsregler: Fleksible

Du vil få tilbakebetalt hele det opprinnelige booking beløpet, minus Wimdu sitt avbestillingsgebyr, dersom du kansellerer bookingen minst 2 dager før innsjekking (12:00, CET). For kanselleringer som gjøres mindre en 2 dager før innsjekking, vil du få tilbakebetalt 5% av det opprinnelige beløpet, minus Wimdu sitt avstillingsgebyr.

Avbestillingsregler: Moderate

Du vil få tilbakebetalt hele det opprinnelige booking beløpet, minus Wimdu sitt avbestillingsgebyr, dersom du kansellerer bookingen minst 4 dager før innsjekking (12:00, CET). For kanselleringer som gjøres mindre enn 4 dager før innsjekking, vil du få tilbakebetalt 5% av det opprinnelige beløpet, minus Wimdu sitt avbestillingsgebyr.

Avbestillingsregler: Strenge

Du vil få tilbakebetalt halvparten av det opprinnelige booking beløpet, minus Wimdu sitt avbestillingsgebyr, dersom du kansellerer bookingen minst 7 dager før innsjekking (12:00, CET). For kanselleringer som gjøres mindre enn 7 dager for innsjekking, vil du få tilbakebetalt 5% av det opprinnelige beløpet, minus Wimdu sitt avbestillingsgebyr.

4. Hva skjer om en tilbyder kansellerer?

 • Wimdu tar kansellering av bookinger svært alvorlig som det gir en negativ opplevelse for gjesten.
 • I tilfelle av en kansellering av verten ville gjesten motta fullstendig tilbakebetaling av bookingbeløpet. I sliker tilfeller vil ingen avbestillingsgebyr bli påført gjesten.
 • Wimdu vil hjelpe leietakeren med å finne alternativ innkvartering
 • Tilbyderen må betale et kanselleringsgebyr pålydende 15% av det totale beløpet. Dette vil stige til 50% av det totale beløpet dersom tilbyderen kansellerer bookingen mindre en 8 dager før innsjekking. Dersom bookingen hadde vært akseptert som "Umiddelbar Booking" og deretter kansellert innen 24 timer etter bekreftelse er kanselleringsgebyr 5%.
 • Kanselleringsgebyret vil bli trukket fra tilbyderens neste booking.
 • Tilbyderen vil ikke motta betaling fra noen reservasjoner de har kansellert
 • Boligen koblet til den kansellert booking vil bli straffet i rangeringen; dette kan føre til mindre booking forespørsler i fremtiden.
 • En en-stjerne vurdering vil automatisk bli lagt til vurderinger av boligen knyttet til den avlyste booking.

5. Spesielle kanselleringsregler

5.1 Sorg

I tilfelle sorg pga dødsfall, definert som død av direkte familiemedlem (formynder, mor, far, ektefelle, søster,bror,barn) mellom 7 dager og 24 timer før innsjekking, har gjesten krav på fullstendig tilbakebetaling av bookingbeløpet. Verten har ikke krav på betaling. Ingen Wimdu gebyr påløper. Ved mindre en 24 timer før innsjekking har gjesten krav på 75% av bookingbeløpet og verten 25%. Ingen Wimdu gebyr påløper. Døds-sertifikat må fremlegges.

5.2 Naturkatastrofer og andre uforutsette hendelser

Skulle en naturkatastrofe inntreffe (snøskred, snøstorm, syklon, orkan, jordskjelv, krig, flom, jordskred, lyn) og gjøre det umulig for verten å imøtekomme sine forpliktelser i henhold til en booking (eks eiendommen er oversvømmet) og fremlegger bevis på at det ikke er mulig å innkvartere gjesten, har gjesten krav på en 100% tilbakebetaling av bookingbeløpet. Det samme gjelder dersom transport ikke er mulig pga en naturkatastrofe og gjesten ikke kan nå innkvarteringen (det er opptil gjesten å bevise dette). Verten har ikke krav på betaling. Ingen Wimdu gebyr påløper.

6. Hva skjer hvis det oppstår problemer etter innsjekking?

 • Dersom du har alvorlige klager ved innsjekking, vennligst kontakt vårt kundeserviceteam innen 24 timer. Dersom innkvarteringen ikke befinner seg i den standard som nevnes i avtalen, vil vi sende en lik klage til tilbyderen. Etter å ha gått igjennom saken, vil vi trekke fra beløpet som utbetales til tilbyderen og tilbakebetale deg som kompensasjon.
 • Vennligst merk at tilbakebetaling er kun mulig dersom vi mottar din klage innen 24 timer etter innsjekking.
 • Wimdu forbeholder seg retten til å kreve betaling som i det minste skal dette prossesseringsgebyr fra tilbyder.

Personvern

Personvernerklæring for Wimdu Norsk Personvernerklæring for Wimdu GmbH ("Wimdu")

1. Navn og adresse på den ansvarlige

Den ansvarlige i henhold til den grunnleggende personvernforskriften og andre nasjonale personvernlover i medlemslandene samt andre personvernrettslige bestemmelser er:

Wimdu GmbH

Voltastr. 5

13355 Berlin

Tyskland

E-post: contact@wimdu.com

Nettsted: www.wimdu.no

Kontakt personvernansvarlig

Personvernansvarlig i Wimdu GmbH

E-post: datenschutz@wimdu.com

2. Generelt om databehandlingen

1. Omfang av behandlingen av personopplysninger

Personvern er svært viktig for oss. I den grad vi samler inn, behandler eller bruker personopplysninger fra deg som en del av vårt tilbud, gjøres dette i samsvar med gjeldende tyske og europeiske personvernlover.

I prinsippet samler vi inn og bruker personopplysninger fra våre brukere kun i den utstrekning det er nødvendig for å levere et funksjonsdyktig nettsted og vårt innhold og våre tjenester. Innsamlingen og bruken av personopplysninger fra brukerne skjer regelmessig kun med samtykke fra brukeren. Det gjeldet ett unntak i saker der det ikke kan oppnås forhåndsinnhenting av samtykke av faktiske grunner, og behandling av personopplysningene er lovlig.

2. Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

I den utstrekning vi innhenter samtykke fra den berørte personen for behandling av personopplysninger, er art. 6, pkt. 1, bokstav a i EUs grunnleggende personvernforordning (GPF) det rettslige grunnlaget.

Ved behandlingen av personopplysninger som er nødvendige for inngåelse og oppfyllelse av en kontrakt som den berørte personen er part ier er art. 6, pkt. 1, bokstav b rettslig grunnlag. Dette gjelder også for behandling som kreves for å utføre tiltak før kontrakt inngås.

I den grad behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påligger vårt firma, er art. 6, pkt. 1, bokstav c i GPF rettslig grunnlag.

Dersom vitale interesser til den berørte personen eller en annen fysisk person gjør behandling av personopplysninger nødvendig, er art. 6, pkt. 1, bokstav d i GPF rettslig grunnlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for å beskytte selskapets eller en tredjeparts legitime interesser, og de ikke veier tyngre enn den berørtes interesser, grunnleggende rettigheter og friheter, er art. 6, pkt. 1, bokstav f i GPF rettslig grunnlag for behandlingen.

3. Sletting av personopplysninger og varighet på oppbevaringen

Personopplysningene til den berørte personen vil bli slettet eller sperret straks formålet med oppbevaringen bortfaller. Oppbevaring kan skje utover dette dersom dette er bestemt av den europeiske eller nasjonale lovgiveren i EU-forordninger, lover eller andre forskrifter som er pålagt den ansvarlige. En sperring eller sletting av personopplysninger skjer også når foreskrevet oppbevaringsperiode er utløpt, med mindre det er behov for lengre oppbevaring av personopplysningene for inngåelse av en kontrakt eller oppfyllelse av en kontrakt.

4. Overføring av personopplysninger til tredjepart

Vi kan videresende dine personopplysninger til tredjepart når det er hensiktsmessig og i samsvar med lokale lover og forskrifter, spesielt til følgende personkategorier:

 • Konsernselskaper
 • Eksterne tjenesteytere som tilbyr tjenester på våre vegne
 • Leverandører av outsourcede IT-tjenester som vi samarbeider med

Videresendingen skjer for å fullføre bestillinger, aktivere betalinger for bestillinger, sende ut markedsføringsmateriell eller for analytiske kundetjenester.

3. Levering av nettstedet og oppretting av loggfiler

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

Hver gang noen går til vårt nettsted, samler systemet vårt automatisk inn data og informasjon fra datasystemet til den anropende datamaskinen.

Følgende data samles da inn:

 1. Informasjon om nettlesertype og -versjon som brukes/li>
 2. Operativsystemet til brukeren/li>
 3. Internett-leverandøren til brukeren/li>
 4. IP-adressen til brukeren/li>
 5. Dato og klokkeslett på tilgangen/li>
 6. Nettsteder som brukerens system kommer til nettstedet vårt fra/li>
 7. Nettsteder som anropes av brukerens system via vårt nettsted

Dataene lagres også i loggfilene i systemet vårt. En lagring av disse dataene sammen med andre personopplysninger på brukeren finner ikke sted.

I tillegg kan vi samle inn informasjon om enhet og plassering når du bruker en mobilenhet. Denne informasjonen registreres uansett om du er registrert hos Wimdu eller har logget på Wimdu-kontoen din.

2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for den midlertidige lagringen av data og loggfiler er art. 6, pkt. 1, bokstav f i GPF.

3. Formålet med databehandlingen

Hvis du får tilgang til plattformen, f.eks. for å søke etter innkvartering eller legge ut annonser om dette, foreta bestillinger eller bekrefte bestillingsforespørsler, betale for innkvartering, kommentere eller vurdere, eller kommunisere med andre brukere eller Wimdu, kan vi registrere opplysninger som din IP-adresse, dato og klokkeslett for ditt besøk på og bruk av plattformen, nettlesertypen og operativsystemet du bruker, samt de besøkte sidene og der du kommer fra./p>

Den midlertidige lagringen av IP-adressen i systemet er nødvendig for å kunne levere nettstedet til brukerens datamaskin. For å gjøre dette må brukerens IP-adresse lagres under økten.

Lagringen i loggfiler skjer for å sikre funksjonaliteten til nettstedet. Dessuten brukes dataene til å optimere nettstedet og ivareta sikkerheten til våre informasjonstekniske systemer. En evaluering av dataene til markedsføringsformål finner ikke sted i denne sammenhengen.

I disse formålene ligger også vår legitime interesse i å behandle data i henhold til art. 6, pkt. 1, bokstav f i GPF.

4. Varighet på lagringen

Dataene vil bli slettet straks det ikke lenger er nødvendig å samle dem inn for å oppnå formålet. Ved innsamling av dataene for å levere nettstedet er dette tilfellet når den aktuelle økten er avsluttet.

Ved lagring av dataene i loggfiler er dette tilfellet senest etter 60 dager. Lagring utover dette er mulig. I dette tilfellet blir IP-adressene til brukerne slettet eller anonymisert, slik at en tilordning av den anropende klienten ikke lenger er mulig.

5. Mulighet til å protestere og kreve fjerning

Innsamlingen av data for å kunne levere nettstedet og lagringen av dataene i loggfiler er nødvendig for driften av nettstedet. Det er derfor ingen mulighet til å protestere fra brukerens side.

4. Registrering

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

På vårt nettsted tilbyr vi brukerne muligheten til å registrere seg ved å oppgi personopplysninger og opprette en brukerkonto. Opplysningene blir lagt inn i et påloggingsgrensesnitt og overført til oss og lagret. Vi samler inn følgende personopplysninger under registreringsprosessen:

 • Navn
 • Evt. postadresse (inkludert faktureringsadresse)
 • Evt. telefonnummer
 • E-postadresse
 • Evt. profilbilde
 • Informasjon om kontoer i sosiale nettverk
 • Oppholds- eller reiseinformasjon og preferanser, for eksempel favorittferiedestinasjon, datoer og antall personer/barn som reiser med deg
 • Evt. kommunikasjon via meldingssystemer
 • Evt. førerkort, offentlig ID eller pass
 • Evt. bankopplysninger (utbetalinger til hoteller)
 • IP-adresse og avledede lokasjonsdata (opprinnelsesland/opprinnelsesby)
 • Dato og klokkeslett for besøket på nettstedet vårt
2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er art. 6, pkt. 1, bokstav a i GPF og art. 6, pkt. 1, bokstav b i GPF.

3. Formålet med databehandlingen

Brukerregistrering er nødvendig for å levere bestemte innhold og tjenester på nettstedet vårt.

Dessuten har du mulighet til å opprette en personlig brukerkonto på nettstedet vårt. I brukerkontoen kan du lagre dine personopplysninger og dermed enten lage eller bestille et tilbud.

For å konfigurere din personlige brukerkonto trenger Wimdu din e-postadresse og et fritt valgt passord, samt din tiltaleform og for- og etternavn, adresse, fødselsdato og betalingsinformasjon. E-postadressen du oppga, brukes også som påloggingsdata for brukerkontoen. Etter utført registrering får du automatisk en bekreftelse via e-post. I det personlige området på brukerkontoen din kan du oppdatere opplysningene dine når som helst.

4. Varighet på lagringen

Dataene vil bli slettet straks det ikke lenger er nødvendig å samle dem inn for å oppnå formålet.

Dette gjelder for opplysningene som samles inn under registreringsprosessen når registreringen på nettstedet blir kansellert eller endret.

Dessuten er dette tilfellet dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for gjennomføring av formidlingskontrakten.

5. Mulighet til å protestere og kreve fjerning

Som bruker har du når som helst mulighet til å kansellere registreringen når som helst. Du kan når som helst endre opplysningene som er lagret om deg.

For å få slettet brukerkontoen må du kontakte vår kundeservice med din forespørsel. Meldingen kan sendes enten via vårt contact form eller via e-post til datenschutz@wimdu.com. Slettingen vil deretter bli utført av en ansatt i vårt kundeserviceteam.

Hvis opplysningene er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller gjennomføre kontraktsmessige tiltak, er sletting før tiden av opplysningene bare mulig, i den grad kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser utelukker sletting..

5. Bruk av informasjonskapsler

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

Wimdu bruker informasjonskapsler på nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i nettleseren din for å tillate at nettleseren din gjenkjennes.

Vi bruker "permanente" informasjonskapsler. De vil forbli på brukerens datamaskin for å forenkle tilbudet om individualisering og registrering neste gang du besøker nettstedet vårt. For eksempel kan informasjonskapsler lagre det som brukeren har valgt. Brukeren kan når som helst fjerne informasjonskapslene manuelt.

I tillegg bruker vi "øktinformasjonskapsler". De blir ikke værende på brukerens datamaskin. Straks brukeren forlater nettstedet, blir de midlertidige informasjonskapslene slettet./p>

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig. Ved å samle inn informasjonen kan vi analysere bruksmønsteret og strukturen på siden. På den måten kan vi kontinuerlig forbedre tilbudet vårt, f.eks. innholdet, individualiseringen eller brukervennligheten på siden.

Følgende data lagres og overføres i informasjonskapslene:

 • Språkinnstillinger
 • Valutainnstillinger
 • Påloggingsinformasjon
2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler er art. 6, pkt. 1, bokstav f i GPF.

3. Formål med databehandlingen

Formålet med å bruke teknisk nødvendige informasjonskapsler er å tilrettelegge for bruken av nettstedet for brukerne. Enkelte funksjoner på nettstedet kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. For disse er det nødvendig at nettleseren gjenkjennes selv etter et sideskift.

Vi trenger informasjonskapsler til følgende bruksområder:

 • Bruk av språk- og valutainnstillinger
 • Merking av søkeord

Brukerdataene som samles inn med teknisk nødvendige informasjonskapsler, vil ikke bli brukt til å opprette brukerprofiler.

Bruken av analyseinformasjonskapsler skjer for å forbedre kvaliteten og innholdet på nettstedet. Gjennom analyseinformasjonskapsler lærer vi hvordan nettstedet brukes, og derfor kan vi kontinuerlig optimere tilbudet vårt.

4. Varighet på lagrings- , protest- og slettemulighet

Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres av denne til vår side. Derfor har du som bruker også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren din kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Allerede lagrede informasjonskapsler kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapsler er deaktivert på nettstedet vårt, er det kanskje ikke mulig å bruke alle funksjonene til nettstedet fullt ut. Det kan også medføre begrensninger av brukervennligheten for nettstedet vårt. Dessuten kan du deaktivere interessebasert annonsering fra tredjeparter ved ganske enkelt å sette et kryss i det aktuelle firmaets boks påwww.youronlinechoices.com.

6. Webanalyse og -sporing

Med såkalte "sporingsverktøy" på nettstedet samles og lagres data for markedsføringsformål og for å optimere nettstedet. Brukeren kan motsette seg denne datainnsamlingen og -lagringen når som helst med virkning for fremtiden.

1. Omfang av behandlingen av personopplysninger

Vi bruker følgende webanalyse- og sporingsverktøy på nettstedet vårt:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Webtrekk
 • New Relic
 • Hotjar
2. Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

Rettsgrunnlaget for behandling av brukernes personopplysninger er art. 6. pkt. 1, bokstav f i GPF.

3. Formålet med databehandlingen

Behandlingen av brukernes personopplysninger gjør det mulig for oss å analysere surfeatferden til brukerne våre. Ved å analysere de innsamlede dataene kan vi sette sammen informasjon om bruken av de enkelte komponentene på nettstedet vårt. Dette hjelper oss til kontinuerlig å forbedre nettstedet og brukervennligheten. I disse formålene ligger også vår legitime interesse i databehandlingen i henhold til artikkel 6, pkt. 1, bokstav f i GPF. Anonymiseringen av IP-adressen tar tilstrekkelig hensyn til brukerens interesse i å få personopplysningene beskyttet. Vi bruker webanalyse- og sporingsverktøyene spesielt som følger:

Google Analytics

Nettstedet bruker Google Analytics, en Internett-analysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn via informasjonskapslene om din bruk av nettstedet, blir som regel overført til en Google-server i USA og lagret der. Men hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil din IP-adresse forkortes av Google først forkortes i medlemslandene i Den europeiske union eller andre parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På oppdrag fra Wimdu vil Google benytte denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å generere rapporter om aktiviteten på nettstedet og yte andre tjenester overfor Wimdu, som har sammenheng tjenester ifm. bruken av nettstedet og bruken av Internett. IP-adressen Google Analytics overfører fra nettleseren din, vil ikke kombineres med andre data fra Google.

Du kan hindre registrering og overføring til Google av dataene (inklusive IP-adressen din) som genereres av informasjonskapselen og som gjelder bruken av nettstedet, og at Google behandler disse dataene, ved å laste ned og installere en nettleser-plugin som du finner under følgende kobling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB..

Google Adwords

Vi bruker også nettannonseringsprogrammet "Google AdWords" og Google AdWords for Conversion-Tracking (konverteringssporing). Google Conversion Tracking er en nettbasert analysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA "Google"). Når du klikker på en annonse levert av Google, lagres en informasjonskapsel for konverteringssporing på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene utløper etter 30 dager, inneholder ikke personopplysninger og kan dermed ikke brukes til personlig identifikasjon.

Hvis du besøker bestemte Internett-sider på nettstedet vårt, og informasjonskapselen ikke er utløpt, kan Google og vi oppdage at du har klikket på annonsen og blitt omdirigert til denne siden. Alle Google AdWords-kunder mottar en forskjellig informasjonskapsel. Det er derfor ikke mulig at informasjonskapsler kan spores via nettstedene til AdWords-kundene.

Informasjonen som fås tilgang til via konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å lage konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. Det forteller kundene om det totale antallet brukere som klikket på annonsen deres og ble omdirigert til en side med en konverteringssporingstagg. Imidlertid mottar de ikke informasjon som personlig identifiserer brukere.

Webtrekk

Til statistisk evaluering av nettstedene bruker vi teknologiene til Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin (www.webtrekk.de). Med hjelp av Webtrekks tjenester samler vi inn statistiske data om bruk av nettstedet vårt. Disse dataene brukes til å forbedre og optimere våre tilbud permanent og gjøre dem mer interessante for deg.

Som en del av bruken av nettstedet vårt blir informasjonen som overføres av nettleseren, samlet inn og evaluert. Dette gjøres via en informasjonskapselteknologi og såkalte piksler, som er integrert på alle nettsteder. Følgende data samles inn: Forespørsel (filnavn på den forespurte filen), nettlesertype/-versjon, nettleserspråk, operativsystem som brukes, nettleserversjon, intern oppløsning på skjermvinduet, Javascript-aktivering, Java på/av, informasjonskapsler på/av, fargedybde, henvisning fra nettadresse, IP-adresse og slettet umiddelbart etter bruk), tidspunkt for tilgang, klikk og anonymisert skjemainnhold (for eksempel om et telefonnummer ble angitt eller ikke).

En mulighet til direkte personlig identifisering er alltid utelukket. De innsamlede dataene brukes til å opprette anonyme bruksprofiler som danner grunnlaget for webstatistikker. De innsamlede dataene med hjelp av Webtrekk-teknologiene brukes ikke uten eksplisitt samtykke fra vedkommende, til å identifisere besøkende på nettstedet personlig og aldri til kombinasjon med personopplysningene til eieren av pseudonymet.

New Relic

Dessuten bruker vi New Relic-plugin. Det gir oss mulighet til å samle inn statistiske vurderinger om nettstedets hastighet. Denne tjenesten drives av New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA ("New Relic").

Når en bruker går til et nettsted som inneholder en slik plugin, etablerer nettleseren en direkte forbindelse til serverne til New Relic. Leverandøren har derfor ingen innflytelse på mengden data som New Relic samler inn med hjelp av denne plugin og informerer derfor brukerne tilsvarende i henhold til deres kunnskapsnivå:

Ved å integrere sin plugin mottar New Relic informasjon om at en bruker har gått til den tilsvarende siden av tilbudet. Hvis brukeren er logget inn på New Relic, kan New Relic tilordne besøket på sin konto hos New Relic. Hvis en bruker ikke er medlem av New Relic, er det likevel mulig at New Relic vil få vite og lagre IP-adressen.

Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og videre behandling og bruk av dataene fra New Relics side, samt tilhørende rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte brukernes privatsfære, finnes i New Relics personvernerklæring: https://newrelic.com/privacy.

Hotjar

For å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet bruker vi programvaren Hotjar. Med Hotjar kan vi måle og evaluere brukeratferden (musebevegelser, klikk, rullehøyde etc.) på nettstedet. For å oppnå dette plasserer Hotjar informasjonskapsler på brukerens enheter og kan lagre data fra brukere, f.eks. nettleserinformasjon, operativsystem, tid brukt på nettstedet etc.

4. Varighet på lagringen

Dataene vil bli slettet straks de ikke lenger er nødvendige for våre registreringsformål.

5. Mulighet til å protestere og kreve fjerning

Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres av denne til vår side. Derfor har du som bruker også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren din kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Allerede lagrede informasjonskapsler kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapsler er deaktivert på nettstedet vårt, er det kanskje ikke mulig å bruke alle funksjonene til nettstedet fullt ut.

Google Analytics:

Du kan hindre registrering og overføring til Google av dataene (inklusive IP-adressen din) som genereres av informasjonskapselen og som gjelder bruken av nettstedet, og at Google behandler disse dataene, ved å laste ned og installere en nettleser-plugin som du finner under følgende kobling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Du har også mulighet til å deaktivere Googles registrering av bruksdata for nettstedet ved å klikke på koblingen under. Ved å bekrefte koblingen vil det plasseres en bortvalgsinformasjonskapsel på datamediet ditt. Vær oppmerksom på at ved å slette alle informasjonskapsler på datamaskinen, sletter du også denne bortvalgsinformasjonskapselen, dvs. hvis du vil fortsette å protestere mot den anonymiserte datainnsamlingen fra Googles side, må du på nytt plassere bortvalgsinformasjonskapselen. Bortvalgsinformasjonskapselen plasseres per nettleser og datamaskin. Hvis du besøker vårt nettsted hjemmefra og på jobb eller med forskjellige nettlesere, må du aktivere bortvalgsinformasjonskapselen i de forskjellige nettleserne eller på de forskjellige datamaskinene./p>

Google Adwords:

Hvis du ikke vil delta i sporingen, kan du protestere på denne bruken ved å hindre installasjon av informasjonskapslene ved å stille inn nettleserprogramvaren din tilsvarende (deaktiveringsmulighet). Du blir da ikke inkludert i konverteringssporingsstatistikken. Mer informasjon og personvernerklæring fra Google finner du på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/?hl=no.

Webtrekk:

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til datainnsamling og -lagring fra Webtrekks side med virkning for fremtiden. For å gjøre dette kan du benytte følgende kobling. Ved å bekrefte koblingen vil det plasseres en bortvalgsinformasjonskapsel på disken din med en gyldighet på 5 år. Vær oppmerksom på at ved å slette alle informasjonskapsler på datamaskinen, slettes også denne bortvalgsinformasjonskapselen, dvs. hvis du vil fortsette å protestere mot den anonymiserte datainnsamlingen med hjelp av Webtrekk, må du på nytt plassere bortvalgsinformasjonskapselen. Bortvalgsinformasjonskapselen plasseres per nettleser og datamaskin. Hvis du besøker vårt nettsted hjemmefra og på jobb eller med forskjellige nettlesere, må du aktivere bortvalgsinformasjonskapselen i de forskjellige nettleserne eller på de forskjellige datamaskinene.

New Relic:

Hvis en bruker er medlem av New Relic og ikke vil at New Relic skal samle inn data om ham gjennom dette tilbudet, og kombinere dem med medlemsdataene lagret på New Relic, må han logge av New Relic før han besøker nettstedet.

Hotjar:

Mer om databehandlingen til Hotjar finner du her: https://www.hotjar.com/privacy.

7. Re-Targeting

1. Omfang av behandlingen av personopplysninger

Vårt nettsted bruker såkalte re-targeting-teknologier. Vi bruker følgende teknologier:

 • Google Analytics
 • Criteo GmbH
 • Web-Beacons/Pixel
2. Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

Rettsgrunnlaget for behandling av brukernes personopplysninger er art. 6. pkt. 1, bokstav f i GPF.

3. Formålet med databehandlingen

Vi bruker disse teknologiene for å gjøre nettstedet mer interessant for deg. Denne teknologien gjør det mulig for Internett-brukere som allerede er interessert i våre tilbud, å annonsere på nettstedene til våre partnere. I disse formålene ligger også vår legitime interesse i databehandlingen i henhold til artikkel 6, pkt. 1, bokstav f i GPF. Anonymiseringen av IP-adressen tar tilstrekkelig hensyn til brukerens interesse i å få personopplysningene beskyttet. Vi bruker teknologiene spesielt som følger:

Criteo GmbH

På vårt nettsted bruker vi sporingsteknologiene fra Criteo GmbH. Disse gjør det mulig for oss å målrette produktanbefalinger i form av reklameannonser mot Internett-brukere som har besøkt nettstedet vårt på nettstedene til partnerne våre. Visning av dette reklamemateriellet på sidene til partnerne våre er basert på informasjonskapsler og en analyse av din tidligere bruksatferd. Denne analysen skjer anonymisert. Ingen bruksprofiler kombineres med ditt virkelige navn.

Web-Beacons/Pixel

Evt. bruker vi også Pixel. En Pixel er en liten grafikkenhet som bare er en piksel stor som sendes til datamaskinen enten via en nettsted-forespørsel eller i en e-post i HTML-format. Disse Pixel brukes enten direkte eller via tredjeparts tjenesteleverandører som en del av den elektroniske annonseringen på vårt nettsted eller på tredjeparts nettsteder. Dermed kan man finne ut om en bruker som ser på annonsen, også foretar en bestilling. Du kan også spore konverteringer via partnernettsteder og identifisere bruksmønstre på besøkende på nettstedet for å optimere tilbudene våre for deg.

4. Varighet på lagringen

Dataene vil bli slettet straks de ikke lenger er nødvendige for våre registreringsformål.

5. Mulighet til å protestere og kreve fjerning

Ved å endre innstillingene i nettleseren din kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapsler er deaktivert på nettstedet vårt, er det kanskje ikke mulig å bruke alle funksjonene til nettstedet fullt ut.

Criteo GmbH

Du kan når som helst protestere på datainnsamlingen fra Criteo GmbH på følgende kobling https://criteo.com/privacy.

8. Sosiale pluginmoduler (Facebook Connect, Google Sign-In)

1. Omfang av behandlingen av personopplysninger

Facebook Connect er et tilbud fra Facebook, Inc. Bruken av Facebook Connect er underlagt Facebooks retningslinjer for personvern og brukervilkår./p>

Google Sign-In er et tilbud fra Google LLC. Bruken av Google Sign-In er gjenstand for personvernvilkårene og bruksvilkårene til Google.

Når du bruker Facebook Connect, overføres Facebook profildata og data publisert på Facebook fra din Facebook-profil til vårt nettsted. Bruker du Google Sign-In, blir Googles profildata og data som er publisert på Google fra din Google-profil overført til vårt nettsted. Omvendt kan data overføres fra vårt nettsted eller via Wimdu-appen til din Facebook- eller Google-profil.

2. Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av brukernes personopplysninger er art. 6, pkt. 1, bokstav a i GPF.

3. Formålet med databehandlingen

Dine overførte data vil bli lagret og behandlet av Wimdu GmbH for registrering på vår plattform. Ved å registrere deg på vår plattform via Facebook Connect eller Google Sign-In, samtykker du i overføring av profildata fra din Facebook- eller Google-profil profil til Wimdu, samt overføring av data fra Wimdu til bruk på Facebook eller Google.

4. Varighet på lagringen

Dataene vil bli slettet straks de ikke lenger er nødvendige for våre registreringsformål. Dataene lagres deretter inntil brukeren trenger dataene til registrering/pålogging.

5. Mulighet til å protestere og kreve fjerning

Brukerkontoen kan når som helst sies opp av brukeren.

9. Kontaktskjema

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

Du kan kontakte Wimdu direkte via kontaktskjemaet i angitt i kolofonen. Hvis en bruker benytter dette alternativet, blir dataene angitt i inndatagrensesnittet, overført til oss og lagret. Disse dataene er:

 • E-postadresse
 • Evt. telefonnummer
 • Evt. tilbudsnummer
 • Angitt tekst/emne
 • Vedlagte bilag

På tidspunktet for sending av meldingen lagres også følgende data:

 • IP-adresse på brukeren
 • Dato og klokkeslett på registreringen

For å behandle dataene innhentes ditt samtykke ifm. sendingen og det blir henvist til denne personvernerklæringen.

Alternativt er det mulig å kontakte Wimdu via e-postadressen kontakt@wimdu.com. I dette tilfellet lagres brukerens personopplysninger som ble sendt via e-posten.

I denne sammenhengen skjer det ingen videresending av dataene til tredjeparter. Dataene brukes kun til behandling av samtalen.

2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er ved gitt samtykke art. 6, pkt. 1, bokstav a i GPF.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av data som sendes i forbindelse med å oversende en e-post, er art. 6, pkt. 1, bokstav f i GPF. Hvis e-postkontakten tar sikte på å inngå en kontrakt, er det rettslige tilleggsgrunnlaget for behandlingen art. 6, pkt. 1, bokstav b i GPF.

3. Formålet med databehandlingen

Wimdu samler inn, behandler og bruker informasjonen du har oppgitt via kontaktskjemaet kun til å behandle forespørselen din. Ved kontakt via e-post inkluderer dette også den nødvendige legitime interessen i behandling av dataene.

De andre personopplysningene som behandles under sendingsprosessen, brukes til å hindre misbruk av kontaktskjemaet og ivareta sikkerheten til våre informasjonstekniske systemer.

4. Varighet på lagringen

Dataene vil bli slettet straks det ikke lenger er nødvendig å samle dem inn for å oppnå formålet. For personopplysningene fra inndatagrensesnittet i kontaktskjemaet og de som sendes via e-post er dette tilfellet når den aktuelle samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen er avsluttet når det fremgår av omstendighetene at den aktuelle situasjonen er endelig avklart.

Personopplysningene som i tillegg samles inn under sendingsprosessen, vil senest bli slettet etter 60 dager.

5. Mulighet til å protestere og kreve fjerning

Brukeren har til enhver tid mulighet til å tilbakekalle samtykket til behandling av personopplysningene. Hvis brukeren kontakter oss via e-post, kan han til enhver tid motsette seg lagring av personopplysningene. I et slikt tilfelle kan samtalen ikke fortsette.

Tilbakekalling av samtykket til behandling av personopplysninger samt innvendinger mot lagring av disse dataene er når som helst gratis med virkning for fremtiden til datenschutz@wimdu.com eller ved skriftlig melding til Wimdu GmbH, att. Datenschutzbeauftragter, Voltastraße 5, 13355 Berlin.

Alle personopplysninger som er lagret ifm. at man tar kontakt, slettes i dette tilfellet.

10. Nyhetsbrev

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

På vårt nettsted kan du abonnere på et gratis nyhetsbrev. Dataene fra inndatagrensesnittet sendes til oss når du registrerer deg for nyhetsbrevet.

I forbindelse med behandling av data for utsending av nyhetsbrev skjer det ingen overføring av dataene til tredjepart. Dataene vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrevet.

2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Det rettslig grunnlaget for behandling av data etter brukeren har registrert seg for nyhetsbrevet er når det foreligger samtykke fra brukeren, art. 6, pkt. 1, bokstav a i DSGVO.

3. Formålet med databehandlingen

Hvis du har samtykket til nyhetsbrevet, vil Wimdu bruke e-postadressen du oppga under oppretting av brukerkontoen, til å sende deg informasjon om Wimdus kampanjer via e-post. Innholdet i nyhetsbrevet kan individualiseres av Wimdu slik at det spesielt finnes slik informasjon som Wimdu vurderer som spesielt interessant for deg. For en slik individualisering av informasjonen vurderer Wimdu din bestillingshistorikk, dvs. hvilke bestillinger du har gjort tidligere og som du har sett på tidligere på nettstedet.

4. Varighet på lagringen

Dataene vil bli slettet straks det ikke lenger er nødvendig å samle dem inn for å oppnå formålet. Brukerens e-postadresse lagres derfor så lenge abonnementet på nyhetsbrevet er aktivt.

5. Mulighet til å protestere og kreve fjerning

I det personlige området på medlemskontoen kan du behandle innstillingene for Wimdu-nyhetsbrevet. Selvfølgelig kan du også avbestille abonnementet på nyhetsbrevet på det personlige området på brukerkontoen eller via kontaktskjemaet. I tillegg inneholder hvert nyhetsbrev en kobling til å avbestille abonnementet.

11. Rettighetene til den berørte personen

Hvis personopplysninger behandles av deg, er du berørt i betydningen i GPF, og du har følgende rettigheter overfor den ansvarlige:

  1. Rett til informasjon

  Du har rett til å gratis informasjon om opplysningene som er lagret om deg.

  Du kan be den ansvarlige personen om å bekrefte om personopplysninger om deg behandles av oss.

  Hvis slik behandling skjer, kan du be om den ansvarlige om følgende informasjon:

  1. Formålet med at personopplysningene behandles.
  2. Kategoriene med personopplysninger som behandles.
  3. Mottakerne eller kategoriene med mottakere som dine personopplysninger har blitt eller blir overført til.
  4. Den planlagte varigheten av lagringen av dine personopplysninger eller, hvis spesifikk informasjon ikke er tilgjengelig, kriterier for å bestemme varigheten av lagringen.
  5. At det eksisterer en rett til korreksjon eller sletting av personopplysninger om deg, en rett til begrensning av behandling fra kontrollørens side eller rett til å motsette seg slik behandling.
  6. At det eksisterer en klagerett til en tilsynsmyndighet.
  7. All tilgjengelig informasjon om datakilden dersom personopplysningene ikke hentes fra den registrerte personen.
  8. At det eksisterer en automatisert beslutningsprosess, herunder profilering iht. art. 22, pkt. 1 og 4 i GPF og, i det minste i disse tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som benyttes, og omfanget og de påtenkte virkningene av en slik behandling på den berørte personen.

  Du har rett til å be om informasjon om dine personopplysninger blir overført til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon. I denne forbindelse kan du be om de nødvendige garantiene i samsvar med art. 46 i GPF i forbindelse med overføringen.

  2. Rett til korreksjon

  Vi iverksetter rimelige tiltak for å sikre nøyaktigheten av personopplysningene vi lagrer om deg. Det er ditt ansvar å sørge for at personopplysningene du sender inn til oss, er relevant, nøyaktig og fullstendig, og at du gir oss rettidig opplysninger hvis de endres.

  Du har rett til korreksjon og/eller supplering overfor kontrolløren, dersom personopplysningene som gjelder deg er feil eller ufullstendige. Den ansvarlige personen må foreta korreksjon uten opphold.

  3. Rett til begrensning av behandlingen

  Du kan be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger under følgende forutsetninger:

  1. Dersom du bestrider riktigheten av dine personopplysninger i en periode som gjør at kontrolleren kan kontrollere riktigheten av dine personopplysninger.
  2. Behandlingen er ulovlig, og du nekter sletting av personopplysningene og i stedet ber om begrensning av bruken av personopplysningene.
  3. Kontrolløren trenger ikke lenger personopplysningene for å behandle dem, men du trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.
  4. Hvis du har protestert mot behandlingen iht. art. 21, pkt. 1 i GPF, og det ennå ikke er avgjort om de legitime grunnene til den ansvarlige oppveier dine grunner.

  Hvis behandlingen av personopplysninger om deg har blitt begrenset, kan de kun brukes med ditt samtykke eller med formålet å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser i EU eller i en medlemsstat.

  Hvis begrensningen i behandling blir begrenset iht. ovennevnte forutsetninger, vil den ansvarlige informere deg før begrensningen oppheves.

  4. Rett til sletting

  Under visse betingelser kan du kreve sletting av personopplysningene vi har lagret om deg. Unntatt fra dette er opplysninger som må lagres av Wimdu i offentlig interesse.

  a) Plikt til sletting

  Du kan kreve at den ansvarlige sletter dine personopplysninger uten opphold, og den ansvarlige er forpliktet til å slette disse opplysningene uten opphold hvis én av følgende grunner foreligger:

  1. Dine personopplysninger er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn for eller på annen måte ble behandlet for.
  2. Du tilbakekaller ditt samtykke som behandlingen baserte seg på, iht. art 6, pkt. 1, bokstav a eller art 9, pkt. 2, bokstav a i GPF og det er ikke finnes annet juridisk grunnlag for behandlingen.
  3. Du reiser innvendinger iht. art. 21, pkt. 1 i GPF mot behandlingen, og det foreligger ingen prioriterte legitime grunner til behandlingen, eller du reiser innvendinger iht. art. 21, pkt. 2 i GPF mot behandlingen.
  4. Dine personopplysninger har blitt behandlet urettmessig.
  5. Sletting av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse iht. EU-lovgivning eller lovgivningen i medlemsstatene som den ansvarlige er underlagt.
  6. Personopplysningene om deg ble innsamlet i forhold til de tilbudte tjenestene til informasjonsselskapet iht. art. 8, pkt. 1 i GPF.
  b) Informasjon til tredjepart

  Hvis den ansvarlige har offentliggjort dine personopplysninger og er forpliktet til å slette dem iht. art. 17, pkt. 1 i GPF, skal vedkommende iverksette rimelige tiltak også av teknisk art, iht. tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnader, for å informere den ansvarlige for databehandlingen som behandler personopplysninger, om at du som berørt har forlangt sletting av alle koblinger til disse personopplysningene eller av kopier eller andre forekomster av disse personopplysningene.

  c) Unntak

  Retten til å kreve sletting gjelder ikke hvis behandlingen er nødvendig

  1. for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon,
  2. for å oppfylle en juridisk forpliktelse som kreves i EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemsstatene som den ansvarlige er underlagt, eller for å utføre en oppgave av offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er overført til den ansvarlige,
  3. av hensyn til offentlige interesser på folkehelseområdet iht. art. 9, pkt. 2, bokstav h og i og art. 9, pkt. 3 i GPF,
  4. for arkivformål i offentlig interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål iht. art. 89, pkt. 1 i GPF, i den utstrekning retten nevnt i bokstav a) sannsynligvis vil gjøre oppnåelsen av målene for behandlingen umulig eller påvirke negativt i alvorlig grad, eller
  5. for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.
  5. Rett til informasjon

  Hvis du har rett til korreksjon, sletting eller begrensning av behandlingen overfor den ansvarlige, plikter den ansvarlige å varsle alle mottakere av dine personopplysninger om denne korreksjonen eller slettingen av opplysningene eller begrensning av behandlingen, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats.

  Du har rett til å kreve at den ansvarlige informerer deg om disse mottakerne.

  6. Rett til dataportabilitet

  Du har rett til å motta personopplysningene du har gitt til den ansvarlige i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Dessuten har du rett til å overføre disse dataene til en annen person uten hindring av den ansvarlige som fikk stilt personopplysningene til disposisjon, forutsatt at

  1. behandlingen er basert på samtykke iht. art. 6, pkt. 1, bokstav a i GPF eller art. 9, pkt. 2, bokstav a i GPF eller i en kontrakt iht. art. 6, pkt. 1, bokstav b i GPF og
  2. behandlingen foregår med hjelp av automatiserte prosesser.

  Ved utøvelse av denne retten har du også rett til å sørge for at dine personopplysninger overføres direkte fra en ansvarlig til en annen ansvarlig, dersom dette er teknisk mulig. Friheter og rettigheter tilhørende andre personer må ikke berøres av dette.

  Retten til dataoverførbarhet gjelder ikke for en behandling av personopplysninger som er nødvendig for utførelsen av en oppgave i offentlig interesse eller ved utøvelse av offentlig myndighet som er delegert til den ansvarlige.

  7. Rett til å protestere

  Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, utfra din spesielle situasjon, som skjer iht. art. 6, pkt. 1, bokstav e eller f i GPF. Dette gjelder også for en profilering basert på disse bestemmelsene.

  Den ansvarlige vil ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre han kan dokumentere overbevisende legitime grunner for behandlingen som overveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen skjer for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

  Hvis personopplysningene dine behandles for å bedrive direkte markedsføring, har du til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger når det gjelder slik reklame. Dette gjelder også profilering i den grad den er knyttet til slik direkte markedsføring.

  Hvis du protesterer mot behandlingen for å bedrive direkte markedsføring, blir dine personopplysninger ikke lenger behandlet for slike formål.

  Du har uavhengig av direktiv 2002/58/EU mulighet til i sammenheng med tjenestene til informasjonsselskapet å utøve din rett til å protestere med hjelp av automatiserte prosesser som bruker tekniske spesifikasjoner.

  8. Tilbakekalling av samtykke

  Ditt samtykke til datainnsamling, -behandling og -bruk kan du når som helst kalle tilbake med virkning for fremtiden på datenschutz@wimdu.com eller ved skriftlig melding til Wimdu GmbH, z.H. Datenschutzbeauftragter, Voltastraße 5, 13355 Berlin. Tilbakekallingen av samtykket berører ikke rettmessigheten av behandling som utføres på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingen.

  9. Automatisert beslutning i enkelttilfeller inkludert profilering

  Du har rett til ikke å bli underlagt en beslutning kun basert på automatisert behandling – inkludert profilering – som vil ha rettsvirkning overfor deg eller påvirker deg på tilsvarende måte i vesentlig grad. Dette gjelder ikke hvis beslutningen

  1. er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt mellom deg og den ansvarlige,
  2. er tillatt på grunnlag av EU- eller medlemsstatslovgivning som den ansvarlige er underlagt, og at disse forskriftene inneholder tilstrekkelige tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter og dine legitime interesser, eller
  3. skjer med ditt uttrykkelige samtykke.

  Disse beslutningene må imidlertid ikke være basert på spesielle kategorier personopplysninger iht. art. 9. pkt. 1 i GPF, med mindre art. 9, pkt. 2, bokstav a eller g i GPF gjelder, og rimelige tiltak er iverksatt for å beskytte rettighetene og frihetene samt dine legitime interesser.

  Med hensyn til tilfellene nevnt i (1) og (3), skal den ansvarlige iverksette rimelige tiltak for å opprettholde rettighetene og frihetene og dine legitime interesser, herunder i det minste retten til å få en person til å gripe inn fra den ansvarliges side, for å gi uttrykk for sitt eget standpunkt og for å høre på protestene mot beslutningen.

  10. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

  Uavhengig av om det finnes et annet forvaltningsmessig middel eller rettsmiddel, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i bostedsmedlemsstaten, på arbeidsplassen eller stedet der den påståtte overtredelsen har skjedd, dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger strider imot DSGVO.

  Tilsynsmyndigheten som klagen sendes til, skal informere klageren om status og resultatet av klagebehandlingen, herunder muligheten til å benytte et rettsmiddel iht. art. 78 i GPF.

Vi står også til rådighet for ytterligere spørsmål om personvern og behandling av dine personopplysninger. Du kan nå Wimdu via e-post på datenschutz@wimdu.com. Selvfølgelig kan du også kontakte oss med hjelp av kontaktinformasjonen oppgitt i kolofonen.