Wimdu vilkår og personvern

Vilkår og Betingelser

Generelle Vilkår og Bestemmelser (GTC) for bruk av online plattformen wimdu.no

(Sist oppdatert versjon)

 1. Scope, amendment of General Terms and Conditions
  1. Følgende generelle vilkår og betingelser (GTB) refererer til bruk av plattformen www.wimdu.no (også: "Plattform"). Det er en tjeneste fra Wimdu GmbH ("Wimdu" eller "vi").
  2. "Brukere" omfattes av de generelle vilkårene og betingelsene er vanlige og juridiske personer som har registrert seg og hvis registreringen er bekreftet av Wimdu.
  3. Wimdu gir brukerne de tjenestene som er tilgjengelige på plattformen, og spesielt bruken av databasen, utelukkende på grunnlag av disse generelle vilkår og betingelser.
  4. Ved å registrere eller bruke våre tjenester, samtykker brukeren til bruken av disse generelle vilkår og betingelser.
  5. Wimdu forbeholder seg retten til å endre sine generelle vilkår og betingelser som gjelder for fremtiden, hvis en endring er nødvendig for økonomiske eller juridiske grunner. I dette tilfellet blir endringene bare en del av kontrakten dersom brukeren samtykker til slike endringer. Det er tilstrekkelig for dette formålet at Wimdu tilbyr en ny versjon av GTB til brukeren via e-post som brukeren har gjort tilgjengelig for informasjonsformål. Hvis brukeren ikke motsi endringer i de generelle vilkårene og betingelsene innen en uke, forstås samtykke som å blitt gitt.
 2. Ytelsen av Wimdu, Ytelsen av tilbydere
  1. Plattformen er en nettbasert markedsplass hvor brukere kan tilby og leie leiligheter, hus, rom eller annen overnatting ("overnatting").
  2. På www.wimdu.no, gir Wimdu en plattform der brukerne kan kommunisere med hverandre og inngå avtaler. Wimdu selv tilbyr ikke noen overnatting, det bare fungerer som et mellomledd for inngåelse av avtaler mellom brukere.
  3. Wimdu undersøker ikke lovligheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av tilbud publisert på plattformen eller brukerinnhold, og disse representerer ikke synspunktene til Wimdu. Wimdu er ikke ansvarlig for tredjeparts tilbud eller innhold.
  4. Tilbydere kan anvende sine egne vilkår til boligen de leier som ikke påvirker de generelle vilkårene og betingelsene for Wimdu.
  5. Tilbydere og leietakere er ansvarlige for sin tilslutning til de bestemmelser som reguleres av offentlig rett, inkludert kommunale koder vedrørende utleie av eiendom.
 3. Registrering, realisering av brukeravtalen, kontraktmessige erklæringer
  1. Brukeren kan motta kontraktsfestede erklæringer på hans uttalte e-mail adresse.
 4. Bruker forpliktelser, brukerkonto, systemintegriteten
  1. Brukeren er selv ansvarlig for alt innhold som han plasserer på plattformen. I sitt forhold til Wimdu, forplikter han seg til å ikke plassere ulovlig innhold på plattformen, og å avstå fra handlinger som bryter lover.
  2. Brukeren forplikter seg til å bare bruke sin brukerkonto selv og holde hans passord hemmelig.
  3. Brukeren er ansvarlig til Wimdu for alle handlinger som utføres ved sin brukerkonto, unntatt hvis brukeren ikke er ansvarlig for misbruken av brukerkontoen sin.
  4. Hver bruker må selv bekrefte identiteten av sin respektive kontraktspartner. Wimdu påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten av brukerkontakt informasjon angitt på plattformen.
  5. Brukeren må absolutt ikke sende masseutsendte meldinger med samme innhold via plattformen. Spam eller lignende trakassering av andre brukere eller tredjeparter er forbudt.
 5. Håndtering av innhold og rettigheter
  1. Innhold som tilbys via Wimdu er beskyttet av opphavsretten. Plattformen benyttes vanligvis av en individuell naturlig person via en nettleser. Bruken av teknologier slik som spidering, crawling, eller liknende, hvis mening ikke kun er indeksering av innhold men også massenedlastning og lagring, er forbudt. Dette gjelder særlig for såkalte screen-scraping teknologier og lignende tredjeparts tjenester.
 6. Tilgjengelighet og oppdatering av nettsiden
 7. Ansvar overfor tredjepart
  1. Ejerene av nettsteder hyperlinket fra Wimdus plattform er selv ansvarlig for deres innhold samt salg av produktene og tjenestene de tilbyr fra deres nettside.
 8. Bookingprosess, betaling, fakturering
  1. Ved å legge et hjem på Wimdu hjemmeside, gir utbyderen en invitasjon til å tilby et bud. En annen bruker kan be om å inngå en leieavtale for denne eiendommen. Kontrakten foreligger hvis selgeren aksepterer tilbudet innen 24 timer, som Wimdu prosedyre foreskriver. Ellers er brukeren ikke lenger bundet av tilbudet.
  2. Ett av alternativene nedenfor avbestillingsregler kan avtales. Tilbakebetaling som et resultat, vil bli betalt av Wimdu til brukeren via den samme kanal, som velges av vedkommende i forhold til seksjon 8.4.3
 9. Depositum
  1. Leverandøren er berettiget til å omfatte et depositum i tilbudet sitt. Hvis en leverandør har bedt om en betaling av depositum fra leietaker ved innsjekkingsdato , er det obligatorisk å gi relevant informasjon, inkludert beløpet og metode for betaling i tilbudet. Beløpet av depositum må bestemmes før datoen for bestilling, og det bør videre være klart når beløpet skal betales (dvs. tre måneder før innsjekking, i kontanter ved innsjekking).
  2. Hvis at en tilbyder ikke har gitt de nevnte opplysninger på tidspunktet for bestilling, men i stedet insisterer på at han må få et depositum etterpå og leietaker ikke enig med ham i dette, vil dette bli sett på som en avvisning av tilbyderens ytelser under eksisterende kontrakt. Wimdu har rettigheter til å kansellere bestillingen og kreve et avbestillingsgebyr av tilbyderen.
  3. Wimdu er ikke ansvarlig for administrasjonen av et depositum eller aksept for kravene som kreves av selgeren.
 10. Evalueringssystem
  1. Nettstedet lar brukerne rangere hverandre etter utleie av bolig. Evalueringer skal gi en meningsfull indeks over brukernes troverdighet. Evalueringene er ikke gjennomgått av Wimdu på forhånd.
  2. Brukere må bare gjøre sannferdig uttalelser i sin vurdering og i samsvar med relevante lovbestemmelser. Utsikten han uttrykker, må ikke skade noen tredjeparts rettigheter, eller ikke, i særdeleshet, bryte personlige rettigheter. De må være objektiv og ikke inneholde ærekrenkende kritikk.
  3. Wimdu forstyrrer ikke evalueringssystemet uten god grunn. Evalueringer vil ikke bli redigert eller slettet av Wimdu, unntatt i tilfeller der Wimdu er lovlig og spesielt pålagt å gjøre det. Evalueringer kan ikke endres etter at de er lagt ut. De er permanent lagret i brukerens evalueringsprofil og kan ses av alle brukerne. Wimdu har rett til å legge til notater for evaluering dersom dette vil gagne avklaring og forståelse av anmeldelsen.
  4. Begge parter i avtalen kan bli enige om å tegne et gitt evaluering tilbake. Evalueringen vil bli fjernet og vil ikke bli vurdert ved vurdering av kontoen.
 11. Varighet, oppsigelse
  1. Bruker kontrakten sies opp på ubestemt tid.
  2. Brukeren kan avslutte brukerkontrakten når som helst uten varsel. En skriftlig varsel til Wimdu (f.eks Letter, faks, e-post) er tilstrekkelig. Brukerens eksisterende bevis eller forhandlete leieavtaler med andre brukere er ikke berørt av avviklingen av avtalen. Det samme gjelder for allerede forfalte provisjoner.
  3. Wimdu kan når som helst si opp brukerens kontrakt med en periode på to uker.
 12. Tiltak tatt i tilfelle av juridiske og / eller kontraktsmessige brudd på brukeratferd.
  1. Wimdu tar også de legitime interesser av brukeren i betraktning ved valg av disse tiltakene.
  2. Når en bruker har blitt permanent sperret av Wimdu, har han ikke rett til å reetablere den blokkerte brukerkonto eller evalueringensprofilen. Brukeren må ikke bruke dette nettstedet med et annet medlems konto eller registrere sig igjen.
 13. Wimdu's ansvar
  1. Wimdu tar det fulle ansvar for skader voldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet fra Wimdu, dets ansatte eller utsendte, for uredelig fortielse av defekter, ved eksplisitt forutsetning om garanti og skader med konsekvenser for liv, legeme og helse.
  2. I andre tilfeller hefter Wimdu bare hvis en plikt har blitt neglisjert, som er nødvendig for inngåelsen av kontrakten og som regelmessig og tillitsfullt forventes å bli møtt av partene i avtalen. Kompensasjonsforpliktelsen er dermed begrenset når skader kan karakteriseres som vanlig og forutsigbar i denne type kontrakt. Dette har ingen innvirkning på det tyske Produkthaftungsgesetz (tysk produktansvarslov ).
  3. Som Wimdu ikke deltar i de kontraktsmessige forhold mellom leietaker og utleier aksepterer Wimdu ikke ansvar for kontrakter.
 14. avsluttende bestemmelser
  1. Wimdu har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en tredjepart.
  2. Skulle noen bestemmelse av disse GTB være eller bli helt eller delvis ugyldig, vil de resterende GTB fortsatt være gyldig. I tilfelle av et slikt tomrom, substitueres bestemmelsen av den generelle lovbestemmelsen.
  3. Alle forklaringer i forbindelse med tildelingen av en brukerkontrakt skal leveres skriftlig eller via e-post til Wimdu. En brukers postadresse og e-postadresse må oppgis som  kontaktdata i brukerens medlemskonto.
  4. For behandling av kredittkortbetalinger har Wimdu GmbH engasjert datterselskapet Wimdu Malta Limited (38, 2 Level, Emanuel schembri Street, Birkirkara BKR 1810, Malta).
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Avbestillingsregler

1. Hvordan fungerer kanselleringer?

 • Kanselleringsregler bestemmes av tilbyder. Tilbyderen kan velge mellom tre forskjellige regler: fleksible, moderat, eller strikt. Disse reglene er designet for å beskytte må utleiere og leietakere.

2. Hvordan kanselleres en booking?

3. Hvis leietaker kansellerer, hvordan blir tilgodebeløp til leietaker og betaling til utleier kalkulert?

3.1 Generelle bestemmelser

 • Beløpet som tilbakebetales leietakeren avhenger av når en booking kanselleres og kanselleringsregel valgt av tilbyder.
 • Beløpet som kan tilbakebetales er totalbeløpet minus kanselleringsgebyret som kan variere. Det påløpende kanselleringsgebyret vises under bookingprosessen. Reguleringene under seksjon 8.4 er gjeldende.
 • Uavhengig av kanselleringsreglene valg av tilbyder, er leietaker selv ansvarlig for å bevise at tilbyder ikke lider skade eller betraktelig mindre skade en kanselleringsgebyret.

3.2 Individuelle kanselleringsregler

Avbestillingsregler: Gratis Avbestilling

du vil få refundert den totale prisen (Wimdu serviceavgift inkludert) hvis du avbestiller minst 2 dager før innsjekking (før kl 12, CET). For avbestillinger som gjøres mindre enn 2 dager før innsjekking, vil du bli refundert 5% av den totale prisen minus Wimdu serviceavgift.

Vær oppmerksom på at fra og med 13. juli 2015 har vår gratis avbestillings-policy blitt trukket tilbake. Gratis avbestillingspolicy og dens vilkår er fortsatt i kraft for alle bestillinger som ble bekreftet eller sendt inn før den 13. juli 2015 for steder hvor gratis avbestilling ble valgt av leverandøren ved bestilling.

Avbestillingsregler: Fleksible

Du vil få tilbakebetalt hele det opprinnelige booking beløpet, minus Wimdu sitt avbestillingsgebyr, dersom du kansellerer bookingen minst 2 dager før innsjekking (12:00, CET). For kanselleringer som gjøres mindre en 2 dager før innsjekking, vil du få tilbakebetalt 5% av det opprinnelige beløpet, minus Wimdu sitt avstillingsgebyr.

Avbestillingsregler: Moderate

Du vil få tilbakebetalt hele det opprinnelige booking beløpet, minus Wimdu sitt avbestillingsgebyr, dersom du kansellerer bookingen minst 4 dager før innsjekking (12:00, CET). For kanselleringer som gjøres mindre enn 4 dager før innsjekking, vil du få tilbakebetalt 5% av det opprinnelige beløpet, minus Wimdu sitt avbestillingsgebyr.

Avbestillingsregler: Strenge

Du vil få tilbakebetalt halvparten av det opprinnelige booking beløpet, minus Wimdu sitt avbestillingsgebyr, dersom du kansellerer bookingen minst 7 dager før innsjekking (12:00, CET). For kanselleringer som gjøres mindre enn 7 dager for innsjekking, vil du få tilbakebetalt 5% av det opprinnelige beløpet, minus Wimdu sitt avbestillingsgebyr.

4. Hva skjer om en tilbyder kansellerer?

 • Wimdu tar kansellering av bookinger svært alvorlig som det gir en negativ opplevelse for gjesten.
 • I tilfelle av en kansellering av verten ville gjesten motta fullstendig tilbakebetaling av bookingbeløpet. I sliker tilfeller vil ingen avbestillingsgebyr bli påført gjesten.
 • Wimdu vil hjelpe leietakeren med å finne alternativ innkvartering
 • Tilbyderen må betale et kanselleringsgebyr pålydende 15% av det totale beløpet. Dette vil stige til 50% av det totale beløpet dersom tilbyderen kansellerer bookingen mindre en 8 dager før innsjekking. Dersom bookingen hadde vært akseptert som "Umiddelbar Booking" og deretter kansellert innen 24 timer etter bekreftelse er kanselleringsgebyr 5%.
 • Kanselleringsgebyret vil bli trukket fra tilbyderens neste booking.
 • Tilbyderen vil ikke motta betaling fra noen reservasjoner de har kansellert
 • Boligen koblet til den kansellert booking vil bli straffet i rangeringen; dette kan føre til mindre booking forespørsler i fremtiden.
 • En en-stjerne vurdering vil automatisk bli lagt til vurderinger av boligen knyttet til den avlyste booking.

5. Spesielle kanselleringsregler

5.1 Sorg

I tilfelle sorg pga dødsfall, definert som død av direkte familiemedlem (formynder, mor, far, ektefelle, søster,bror,barn) mellom 7 dager og 24 timer før innsjekking, har gjesten krav på fullstendig tilbakebetaling av bookingbeløpet. Verten har ikke krav på betaling. Ingen Wimdu gebyr påløper. Ved mindre en 24 timer før innsjekking har gjesten krav på 75% av bookingbeløpet og verten 25%. Ingen Wimdu gebyr påløper. Døds-sertifikat må fremlegges.

5.2 Naturkatastrofer og andre uforutsette hendelser

Skulle en naturkatastrofe inntreffe (snøskred, snøstorm, syklon, orkan, jordskjelv, krig, flom, jordskred, lyn) og gjøre det umulig for verten å imøtekomme sine forpliktelser i henhold til en booking (eks eiendommen er oversvømmet) og fremlegger bevis på at det ikke er mulig å innkvartere gjesten, har gjesten krav på en 100% tilbakebetaling av bookingbeløpet. Det samme gjelder dersom transport ikke er mulig pga en naturkatastrofe og gjesten ikke kan nå innkvarteringen (det er opptil gjesten å bevise dette). Verten har ikke krav på betaling. Ingen Wimdu gebyr påløper.

6. Hva skjer hvis det oppstår problemer etter innsjekking?

 • Dersom du har alvorlige klager ved innsjekking, vennligst kontakt vårt kundeserviceteam innen 24 timer. Dersom innkvarteringen ikke befinner seg i den standard som nevnes i avtalen, vil vi sende en lik klage til tilbyderen. Etter å ha gått igjennom saken, vil vi trekke fra beløpet som utbetales til tilbyderen og tilbakebetale deg som kompensasjon.
 • Vennligst merk at tilbakebetaling er kun mulig dersom vi mottar din klage innen 24 timer etter innsjekking.
 • Wimdu forbeholder seg retten til å kreve betaling som i det minste skal dette prossesseringsgebyr fra tilbyder.

Personvern

Protecting your personal data is very important to us. As far as we collect, process or use personal information about you as part of the services provided, we do so in accordance with the relevant German and European data protection laws.

What data does Wimdu use?

We use the personal information actively provided by you for the implementation and use of our services:

1. When you visit or use our website

When you access our platform, for example, to search for accommodation, post listings, make bookings, accept booking requests, pay for accommodation, post comments or reviews, or communicate with other users or Wimdu, we may store information such as your IP address, the time and date of your visit, how you are using our platform, your browser type and information about your computer’s operating system as well as the pages you have visited and your original website.

If you are using a mobile device, we also collect device-specific settings and characteristics and device location data. This data will be stored whether or not you are registered with Wimdu or have logged into your Wimdu user account.

2. After registration

You can create a personal user account on our website. This allows you to save your personal settings, to post a listing or make a booking.

Wimdu requires your email address, a freely chosen password, a form of address, your first name and surname and your payment details to set up an account. The given email address serves as access identification for your user account. After successful registration, you will automatically receive a confirmation email. You can update your personal data in the settings of your user account at any time.

How do we collect data?

1. Cookies

Wimdu uses cookies. Cookies are small text files that are stored in the cache of your browser to enable later recognition.

We use ‘persistent’ cookies. They remain on the user's computer to simplify personalisation and registration services the next time our site is visited. Cookies can, for example, store what the user has selected. The user can manually remove the cookies at any time.

We also use ‘session’ cookies. These do not remain on the user’s computer. Once the user leaves the site, these temporary cookies are deleted. By collecting the information, we can analyse the usage patterns and structures of the site. In this way we can continuously improve our services, for example, the content, personalisation and simplicity of the site.

You can visit our website without cookies being stored in your browser. You can restrict or disable the storage of cookies in your browser settings at any time. However, this can lead to restrictions in the functionality and usability of our website. To opt out of third-party providers’ interest-based advertising, simply check the box that corresponds to the respective company on www.youronlinechoices.com.

2. Web analytics and tracking

By means of so-called ‘tracking tools’ used on the website, data is collected and stored for marketing and optimisation purposes. The user can object to future data collection and storage at any time.

A. Google Analytics

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies. The information generated by the cookie concerning your use of the website is usually transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization on this website, Google will truncate your IP address for member states of the European Union as well as for other parties of the Agreement on the European Economic Area.

Only in exceptional cases is the full IP address sent to and shortened by a Google server in the USA. On behalf of Wimdu, Google will use this information to evaluate your use of our website, for compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to Wimdu. The IP address, transmitted by your browser through Google Analytics, will not be merged with any other data stored by Google.

You can prevent Google’s collection of data generated by cookies relating to your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

B. Google Adwords

We also use the online advertising programme Google AdWords and conversion tracking, which is part of Google Adwords. Google Conversion Tracking is an analysis service provided by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). When you click on an advert displayed by Google, a cookie for conversion tracking is stored on your computer. These cookies expire after 30 days, do not contain any personal data and are therefore not used for personal identification.

If you visit certain pages of our website and the cookie has not yet expired, we and Google will be able to see that you clicked on the advert and were brought to this page. Every Google AdWords customer receives a different cookie. This ensures that cookies cannot be tracked on the websites of AdWords customers.

The information collected by means of the conversion cookie is used to compile conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. These statistics show the customer the total number of users who have clicked on their advert, and which of those customers have been redirected to a page equipped with a conversion tracking tag. However, they do not contain any information that can be used to personally identify users.

If you do not want to participate in tracking, you can object to this usage by preventing the installation of cookies by selecting the appropriate setting in your browser software (deactivation option). By doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics. For additional information and Google’s privacy policy, please visit http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

C. Webtrekk

For the statistical evaluation of our websites, we use technology from Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Deutschland (www.webtrekk.de). We use Webtrekk services to collect data on the use of our website. This data is used to permanently improve and optimise our offers thus making them more interesting for you.

When using our website, information transmitted by your browser is collected and analysed. This is accomplished by cookie technology and the so-called pixels which are included on each web page. The following data is collected in this context: request (file name of the requested file), browser type/version, browser language, operating system used, internal resolution of the browser window, screen resolution, JavaScript enabling, Java on/off, cookies on/off, colour depth, referrer URL, IP address (collected anonymously and deleted immediately after use), time of access, clicks, anonymised form content (for example, if a phone number has been specified or not).

A direct personal reference is excluded at all times. The data thus collected is used to generate anonymous usage profiles, which form the basis for web statistics. The data collected using Webtrekk technology is not used to identify website visitors personally, without their specific consent, and is not merged with the personal data of the bearer of the pseudonym.

Any collected and saved data by Webtrekk can be objected to at any time with future effect. To do so, please click the following link. By providing confirmation via this link, a so-called opt-out cookie is set on your data carrier. The validity period of this cookie is 5 years. Please note that, when deleting all cookies on your computer, this opt-out-cookie is also deleted. If you want to continue to object anonymised data collection by Webtrekk, you must set the opt-out cookie again. The opt-out cookie is set per browser and computer. If you visit our web pages from different devices or using different browsers, you must enable the opt-out cookie on each of the different browsers or computers.

D. New Relic

We use the plugin New Relic, which enables us to statistically analyse the speed of the web page. This service is operated by New Relic, Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (“New Relic”).

When a user visits a web page which contains such a plugin, their browser builds a direct connection to the servers of New Relic. Therefore, the provider has no influence on the scope of data collected by New Relic and informs the user according to its current information.

By integrating the plugin, New Relic receives the information that a user has accessed the corresponding page of the offer. If the user is logged in at New Relic, New Relic may assign their visit to their account at New Relic. If a user is not a member of New Relic, there is still the possibility that New Relic will detect and save their IP address.

The purpose and scope of data collection and the further processing and use of data by New Relic, as well as the corresponding rights and settings to protect the privacy of users, can be found in New Relic’s privacy policy under: https://newrelic.com/privacy.

If a user is a member of New Relic and does not want New Relic to collect and store personal data about them, the user must logout of New Relic before visiting the website.

E. Hotjar

We use the software Hotjar to improve user experience on our web pages. Hotjar helps us to measure and evaluate the user’s behaviour (mouse movements, clicks, scroll height, etc.) on our web pages. For this purpose, Hotjar uses cookies on the user’s devices and it can store user data such as browser information, operating system, time spent on the website, etc. For more information about data processing by Hotjar, please click here.

3. Re-targeting

Our website uses so called re-targeting technology. We use this technology to make our internet offers as appealing to you as possible. This technology allows internet users who are already interested in our offers to respond to the advertising on our partner websites.

A. Criteo GmbH

We also use tracking technology from Criteo GmbH. This technology allows us to address internet users who have visited our website via targeted product recommendations in the form of advertising banners on the websites of our partners. Such advertising banners are displayed on our partners’ sites based on cookies and an analysis of your previous user behaviour. This analysis is conducted anonymously; no usage profiles are merged with your real name. You may object to the collection of data by Criteo GmbH at any time under the following link: https://criteo.com/privacy.

B. Google Customer Match

We use Google Customer Match on our website. It matches a list of email addresses from Wimdu to registered users on Google. If the email address is registered with the service, personalised advertising can be displayed. The email addresses are only evaluated anonymously.

You may object to the collection and storage of data by Google Customer Match at any time with effect for the future.

C. Facebook Custom Audiences

We use the tool Facebook Custom Audiences provided by the company Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA (hereinafter “Facebook”), which enables Facebook to display advertising banners on our behalf. Thus, we transmit your email address in encrypted form to Facebook. If you are a Facebook member, Facebook recognizes that you are also registered with Wimdu.

For more information about data processing by Facebook, please refer to the terms of use for Custom Audiences https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php.

D. Web beacons / pixels

We may also use pixels. A pixel is a tiny graphic that is only one pixel in size and is sent to your computer either via a web page request or in an HTML email format. These pixels are used either directly or by third parties as a part of online advertising on our website or third-party websites. This enables us to learn whether a customer viewing the advertisement actually makes a booking. In addition, this makes it possible to track conversion through partner websites and to analyse the traffic patterns of users on the website in order to optimise our offers for you.

4. Social plugins (Facebook Connect)

Facebook Connect is a service provided by Facebook, Inc. The use of Facebook Connect is subject to the privacy policy and terms of use of Facebook.

When using Facebook Connect, data available to the public and data from your Facebook profile published on Facebook is transmitted to our website. Conversely, data from our website or the Wimdu app can also be transmitted to your Facebook profile. Your transmitted data is stored and processed by Wimdu for the purpose of registration on our platform.

By registering on our platform via Facebook Connect, you agree to the transfer of data from your Facebook profile to Wimdu, and the transfer of data on Wimdu to Facebook.

5. Log files

During every visit to our site, usage data will be transmitted by the respective Internet browser and stored in server log files.

The log file data is analysed anonymously to further improve our offers, to make the site easier to use, to detect and to fix errors more quickly and to control server capacity.

6. Contact form

You can directly contact Wimdu using the contact form found in the imprint. The data provided in the contact form is collected, processed and used by Wimdu solely to attend to your request.

7. Newsletter

Wimdu uses the email address used to create your user account to send you information about general promotions and offers from Wimdu via email, provided that you have agreed to receive the newsletter. Wimdu may personalise the newsletter content in a way that it contains information Wimdu considers to be of particular interest to you. For such a personalisation of information, Wimdu considers your booking history, i.e. past bookings and offers previously viewed on the website.

You can manage your settings for the Wimdu newsletter within your user account. You can also opt-out of receiving the newsletter by using the contact form.

What do we use your data for?

Wimdu uses your information:

 • to enable you to access and use the platform;
 • to operate, protect, improve and optimise our platform, such as to analyse, conduct research, personalise or otherwise customise your experience, and for promotional activities;
 • to help create and maintain a trusted and more secure environment on our platform and services, particularly fraud detection and prevention, conducting investigations and risk assessments, verifying the address of your listings, verifying any identification provided by you, and conducting checks against databases;
 • to send you service, support and administrative messages, reminders, technical notices, updates, security alerts, and information requested by you;
 • to administer rewards, referral programs, surveys, sweepstakes, contests or other promotional activities or events sponsored or managed by Wimdu or our business partners;
 • to comply with our legal obligations, resolve any disputes that we may have with any of our users, and to enforce our agreements with third parties;
 • to send you marketing and promotional messages and other information that may be of interest to you, including information about Wimdu or general promotions for partner campaigns and services, provided that you agreed to receiving the newsletter. You can opt-out of receiving such communication (see ‘newsletter’ section).

Sharing Personal Information with Third Parties

 • In order to complete your reservation, we pass on your personal information to third parties. To do this, relevant reservation details need to be transferred to the accommodation you have booked. This may include information such as your name, contact details, payment details, any preferences specified when making a booking and the names of guests travelling with you. This information may also be used by Wimdu or the accommodation to provide you with personalised information related to a reservation. If you have a query about your reservation, we may contact the host and ask them to handle your request.
 • We may use service providers, such as data processors, to process your personal data on our behalf. This is done to allow the facilitation of reservation payments, sending of marketing material or for analytical support services. These processors are bound by confidentiality clauses and are forbidden to use your personal data for their own or any other purpose.
 • We disclose personal data to law enforcement or other governmental authorities insofar as it is required by law or the authorities, or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts.
 • We work with business partners around the world to distribute or advertise accommodation and to help our business partners distribute and advertise their travel-related services. This may mean that their services are integrated into our website or they have been enabled to show a customised advertisement on our website – or we are advertising on their website. When you make a reservation on one of our business partners’ websites, certain personal data given will be forwarded to us. Certain business partners may receive your personal data from us if requested. When you make a reservation on a business partner’s website, please read the privacy policies on these business partners’ websites for more information.

Revocation of consents

You may revoke your consent at any time with effect for the future free of charge under datenschutz@wimdu.com or by written notice to Wimdu GmbH, Voltastraße 5, 13355 Berlin.

Information and correction

You have the right to free information about your saved personal data.

You may revoke your consent to store, process and use data at any time with effect for the future.

For further questions on our privacy policy and the processing of personal data, please contact us under datenschutz@wimdu.com. You may also reach us using the contact details provided in the imprint.